Royne Berglund,

IT-Chef AcadeMedias grund- och gymnasieskolor,

0708-39 30 01

royne.berglund@academedia.se

Martin Kipowski,

IT-Ansvarig AcadeMedias grund- och gymnasieskolor,

Primärt Praktiska och DBGY

0761-02 83 19

martin.kipowski@academedia.se

Anders Broo,

IT-Ansvarig AcadeMedias grund- och gymnasieskolor,

Primärt Kreativa, Teoretiska samt NTIG

0724-50 17 39

anders.broo@academedia.se

Fredrik Birath,

IT-Ansvarig AcadeMedias grund- och gymnasieskolor,

Primärt grundskolor, Innovita/Pops. Nobla/MM samt Vittra

0722-36 18 84

fredrik.birath@academedia.se

Per Melin,

Ansvarig för digitaliseringsprojekt på AcadeMedias gymnasieskolor,

0766-47 06 15

per.melin@academedia.se


Registrera dig för vårt nyhetsbrev här