Guider

Allmänna uppmaningar

Stöldvarning

Misstänker hög nätverksbelastning

Meddela IT om fastighetsförändringar


Säker inloggning (tvåfaktor-inloggning)

Säkerhetsdosa (tvåfaktor-inloggning)Fortbildning för IT Personal

Google administratörsutbildning

MDM, Utbildning för att administrera mobila produkter (Apple)Felanmälningar

Felanmäla datorer. PC, CB & Mac

Skade- och förlust-anmälan av hårdvara

Säker avyttring av gammal hårdvara

Spärr av PC, Macbook & ChromebookUtlåning, försäljning och återlämning

Elevkvittens för lån av utrustning

Inventera nya leveranser av klienter och övrig hårdvara.

Återlämning/försäljning av IT-utrustning

Fakturera betalningskyldig för ej återlämnad it utrustningÄndring av volym på klienter/hårdvara

Omfördela datorer mellan skolor

Kompletteringsbeställningar av ITProgramvaror

Ominstallation av klienter, Programvara är uppdaterad till årets

Insamling av programvarobehov till nästa läsår

Behov av specialpedagogiska program

Starta upp Macbook första gången

Licenshantering Adobe

Licenshantering Apple

Licenshantering Autodesk

Installera program PC - SCCM

Installera program macOS - Airwatch

Användning av Azure/Imagine

Guide - Enroll device to mdm

Länkar till programnedladdning

Inspera

Avtal/Inloggning InläsningstjänstOminstallationer

Ominstallation PC - SCCM - Kommer snart

Ominstallation Mac - Airwatch/Munki

Ominstallation iPad - Airwatch - Kommer snart

Beställa offlinemedia till PCAdministration

Adresslista IKT och lokala tekniker

Administrativa inloggningsuppgifter (Kräver behörighet)

Registrera / Avregistrera Chromebook (exempel byta skola)

Introduktion IT

Rapportera skräpmailFör kännedom

Datorupphandling

IT Budget (Kräver behörighet)


Systemstöd MDM, G Suite, SchoolSoft

Har du önskemål om andra guider eller har något du vill dela med dig av kontakta Fredrik Birath.
G Suite for Education
Systemägare koncern: Niclas Hansson
Användarstöd på Google Currents
Länk för att bli medlem i gruppen på Google Currents

Aktivera Play Butik
Gruppsynk
Länk för intresseanmälan utbildningWorkspaceOne (Airwatch MDM)

Systemägare koncern: Marcus Erlandsson

Användarstöd på Google Currents

Länk för att bli medlem i gruppen på Google Currents

Guide skoladmin

Guide för uppdatering av betalkort i ASM

Guide för migrering från VPP-portalen till ASM

Länk för intresseanmälan utbildning


SchoolSoft

Systemägare koncern: Camilla Funke

Systemförvaltare Grundskola: Sofie Landén

Förvaltningens sida på Medarbetarwebben


IKT-nätverk

Här kommer du att hitta information som berör dig med IKT-ansvar på någon av Academedias Grundskolor.

En sammanställning av de ansvar kopplat till IKT som behöver fördelas på varje skola.

Ansvarsbeskrivning IKT-ansvar grundskola

Kontaktlista IKT-ansvariga

För att kunna redigera den behöver du begära behörighet till filen med ditt konto i google.


GDPR för systemadministratörer

Academedia har en separat webbplats för arbetet med GDPR. Den innehåller en webbutbildning som varje medarbetare ska gå samt riktlinjer och policies för det dagliga arbetet. Den här sidan riktar sig till dig som är administratör i våra arbetsplattformar G Suite och MDM.

En vanlig arbetsuppgift som administratör är distribution av Appar och tillägg. I och med GDPR har det arbetet försvårats och det gäller särskilt för verksamheter som arbetar med unga under 15 år. 15 år är gränsen för när Datainspektionen anser att en person är mogen att själv teckna avtal för digitala tjänster. Det innebär i grundskolan att huvudmannen behöver ta ansvar för vilka program, appar och tjänster som används på de klienter vi tillhandahåller.

Den första frågan som ska ställas då en app, ett tillägg eller en tjänst börjar användas är om den på något sätt får tillgång till och lagrar personuppgifter. Personuppgifter är all information som på något sätt kan kopplas till en fysisk person, till exempel beskrivande text eller bilder. Om så inte är fallet är det fritt fram att använda funktionen. Om funktionen däremot får tillgång till eller lagrar personuppgifter måste den granskas av Grundskolans organisation för ”Whitelistning” av appar, tillägg och tjänster. Innan du ber om att en granskning ska göras stämmer du av mot listan över redan granskade appar och tjänster samt listan över appar och tjänster som är under granskning.

Om du har frågor kopplade till arbetet med GDPR så kan du alltid kontakta Dataskyddsombudet för grund- och gymnasieskolan.

Ytterligare hjälpmaterial

google-och-gdpr

guide-tredjeparts-appar-gsuite

PUB-avtal för leverantörer som hanterar personuppgifter