Maj 2023

Utköp, återlämning och försäljning av IT-utrustning.

Grundskola

Som standard skall ingen utrustning säljas till elever på grundskola utan utrustningen skall användas på skolan i 5 år. Vi förstår att det kan finnas undantag från detta men vi behöver dokumentera dessa.


Ni behöver inte göra någonting. Utrustningen köps ut automatiskt till er skola kostnaden för detta är budgeterad av oss. 

Läs hela rutinen här

Ni behöver flagga till Finansbolaget att ni vill göra en upphämtning i juni, ni behöver flagga före 9:e juni. Om ni vill göra upphämtning i augusti behöver ni flagga före den 24:e juni.

Läs hela rutinen här

Ifall ni vill göra försäljning för grundskolan behöver ni först meddela oss så att vi kan aktivera funktionen för er skola. Sedan kan ni följa rutinen nedan observera att elever endast kan göra inbetalningar fram till 9:e juni.

Läs hela rutinen här


Gymnasieskola 

Som standard säljer vi utrustningen till elever eller återlämnar den till leasingbolaget. 


Följa rutinen nedan observera att elever endast kan göra inbetalningar fram till 9:e juni.

Läs hela rutinen här

Ni behöver flagga till Finansbolaget att ni vill göra en upphämtning i juni, ni behöver flagga före 9:e juni. Om ni vill göra upphämtning i augusti behöver ni flagga före den 24:e juni.

Läs hela rutinen här

Meddela oss orsaken till utköpet efter det behöver ni inte göra någonting. Utrustningen köps ut automatiskt till er skola kostnaden för detta är budgeterad av oss. 

Läs hela rutinen här


Studybee

För skolor som använder Studybee kan vi nu styra tillgången till vårdnadshavare. För att det ska fungera så krävs en inställning i schoolsoft. Eleven själv kan ej styra detta utan någon personal på skolan behöver hantera denna inställning. Om kryssrutan “Tillåt EJ vårdnadshavare att logga in om eleven är myndig” så skapas inte konton för vårdnadshavare. 

Adobe rensning

När läsåret är slut är det viktigt att säkerställa att bara de som går kvar på skolan och behöver det nästa år finns kvar i schoolsoftgruppen för Adobe. Detta för att undvika onödiga kostnader. Har vi en gång bokat upp licensen så kvarstår den kostnaden resten av avtalstiden, så innan nya läggs in måste de gamla tas bort.

Påminnelse: Synk av grupper från SchoolSoft till Google Classroom kräver: åtgärd sista maj.

Sista datum för att beställa Classroomsynk till HT 23 är den 31/5. Detta för att ScS ska kunna provköra och se att det fungerar innan sommaren så att det med säkerhet fungerar i augusti. Beställning görs av rektor till support@schoolsoft.se med info om skolans namn och kontaktperson. Kostnaden för synken är 15 kr/elev inkl. moms.


Kvittens inför 2023/24 (Datoravtal)

Om ni behöver uppdatera den kvittens vi använder för att låna ut datorer till eleverna så finns den senaste här: 

Grundskola: https://medarbetare.academedia.se/grundskola/juridik/lan-av-datorutrustning/ 

Gymnasium: https://medarbetare.academedia.se/gymnasieskola/juridik/lan-av-datorutrustning/


Inspera

Om det finns problem eller frågor så se till att ha dem utredda innan det är dags för nationella prov. Exempelvis kan ni göra testprov för att se att det fungerar för alla. Skulle ni ha problem med SEB kan ni se nedan guider.

https://docs.google.com/document/d/1qFjX8NiA6vc4c5kPzm5Zed3CZ25oXMtsE2_nvTwZaI0/edit