December 2021

Hej Alla,


Vårt mål är att från och med nästa nyhetsbrev för första gången använda oss av ett externt system för nyhetsbrev. För att minimera problem med att information inte kommer fram vill vi att ni går in och fyller i listan nedan.


Se till att denna är uppdaterad:

Kontaktlista IKT-ansvarig eller IT-kontakt

(Begär behörighet för att redigera)


Elever byta lösenord

Elever kan byta sitt lösenord på Kontowebben. Om de har registrerat en extern mail där kan de även återställa ditt lösenord där. Om de inte gjort det så är det Schoolsoft ni kan använda för att återställa era elevers lösenord.


Inläsningstjänst kontosynk.

Från och med nu är det samma konto att logga in på inläsningstjänst som du använder på Google.

Hur loggar jag in:

Om ni inte gjort det innan ska ni framöver logga in med Google, Guide Inloggning Inläsningstjänst.


Om ni tidigare skapat konton manuellt till elever utan att använda en synk så har vi nu aktiverat synk för alla inom Academedia för ILT.

Alla konton, administrativa funktioner, mm skall fungera som vanligt även om ni skapat konton manuellt. Om ni exempelvis upplever att det är dubbletter, fel antal konton, fel bokhyllor så kontaktar ni inläsningstjänst support som skall kunna rätta till era problem. Inläsningstjänst Support

Om ni inte har Inläsningstjänst och är intresserade kan ni läsa mer och hitta kontaktuppgifter här.


Schoolsoft

Nu har det lanserats en informationssida om SchoolSoft för vårdnadshavare. Där kan de få hjälp med inloggning, se vanliga frågor samt lära sig mer om SchoolSoft. Denna kommer också skickas ut som en nyhet i SchoolSoft till alla vårdnadshavare.


https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/skolplattformar/inloggning-for-vardnadshavare/

IT Möte

Tack till alla som bidrog live för er som inte kunde komma men ändå vill ta del av mötet så hitta ni länkar till filmerna här: https://ggit.academedia.se/it-m%C3%B6te


Kostnader för avslutad IT Utrustning

Fakturering för utrustning från Advania Finans som ni valde att behålla, istället för att återlämna, har gått ut till skolorna. Det har kommit in vissa frågor. Dessa kostnader skall ni kostnadsföra på konto 4244-IT- Lösen av leasade datorer.


Överskott datorer

Vi har fortfarande underskott på en del ställen i organisationen framförallt Apple hårdvara. Vet ni med er att ni sitter på överskott, registrera det här så slipper både ni och AcadeMedia onödiga kostnader.


Trådlöst nätverk

Låt inte elever använda gästnät eftersom de är begränsade i hastighet och säkerhet och bör därför ej användas dagligen av elever eller personal.


Driftstörning kalendersynk (löst)

Problemet med synk av lektioner till Google från Schoolsoft (skola24) är löst. Problematiken kom när man gjorde en uppdatering av en synkmotor. Har ni fortfarande problem så hör av er till servicedesk.


GDPR-granskning av appar och tjänster

På Medarbetarwebben finns en ny sida som visar vilka appar och tjänster som genomgått en granskning och bedömts av Academedias Dataskyddsombud. Där länkas också till ett formulär där man kan be om en ny granskning. Formuläret är tyvärr inte i drift än och det finns inte någon mottagare för de frågor som ställs. För att be om GDPR-granskning av en app eller tjänst skicka istället ett mail till dataskydd.grundskolan@academedia.se med din förfrågan.


"Utbildning" för lokala tekniker.

Vi kommer för första gången att hålla en liten kort “utbildning” för medarbetare medarbetare med IT-roller eller ansvar i sin tjänst på grund- och gymnasieskolor. Vi kommer att hålla denna någon gång per termin och innehåller grundläggande information om IT sysslor, beställning och ärenden.


Den 8:e December klockan 16:00-17:00

Mötes Länk: här

Presentation: här

(Påminnelse) Kravställning inför nya datorer

Då vi börjar närma oss december så kommer vi att behöva få in feedback på årets datorer. Detta för att vi skall använda denna informationen vid förhandlingarna av ny hårdvara. Prata med era kollegor om vilka behov ni har på er skola. Tänk i kategorierna, skall, bör, bra att ha. Detta är ett av de tillfällen ni kan komma med feedback för våra nya datorer tag denna chans att få er röst hörd.

Feedback kan ni sedan skicka till martin.kipowski@academedia.se


(Påminnelse) Teamviewer hindrar användning av Inspera / Safe Exam Browser

Det är extremt viktigt att ni säkerställer att kompetens och tekniken finns på plats för Inspera. Om det finns problem eller frågor så se till att ha dem utredda innan det är dags för nationella prov. Exempelvis kan ni göra testprov för att se att det fungerar för alla. Skulle ni ha problem med SEB kan ni se nedan guider. Där finns även en länk till information om hur man använder, installerar och felsöker Inspera.


Safe Exam Browser - Teamviewer(Påminnelse) Internet

Var observanta på om internet inte fungerar som det skall ifall ni har haft eleverna hemma en längre tid. Då vi inte belastat linorna på länge finns det möjlighet att vi behöver öka bandbredden p.g.a ökad konsumtion. Om ni är osäkra vad nätverksproblem beror på lägg ett ärende till supporten så startar vi en utredning.


Beställ utredning av nätverk


Beställ ändringar - Nätverk(Påminnelse) Supporten

Glöm inte att se över era öppna ärenden som ligger i Servicewebben, Mina ärenden. Ibland missar man återkopplingar och då väntar supporten vilket kan resultera i längre lossningstider.Nästa nyhetsbrev:

I januari kommer inget nyhetsbrev, nästa gång blir 1:a februari 2022.

God Jul & Gott Nytt ÅrTveka inte att kontakta oss med frågor:

Royne Berglund,

IT-Chef AcadeMedias grund- och gymnasieskolor,

0708-39 30 01

royne.berglund@academedia.se

Martin Kipowski,

IT-Ansvarig AcadeMedias grund- och gymnasieskolor,

0761-02 83 19

martin.kipowski@academedia.se

Anders Broo,

IT-Ansvarig AcadeMedias grund- och gymnasieskolor,

0724-50 17 39

anders.broo@academedia.se

Fredrik Birath,

IT-Ansvarig AcadeMedias grund- och gymnasieskolor,

0722-36 18 84

fredrik.birath@academedia.se

Per Melin,

Ansvarig för digitaliseringsprojekt på AcadeMedias gymnasieskolor,

0766-47 06 15

per.melin@academedia.seVarför får jag detta brevet?

Idag går detta till: IKT-ansvarig eller IT-kontakt. med kopia: Rektor, Skolchef och Utbildningsdirektör. Du kan även få det om du är registrerad se nedan:

Jag vill ändra hur jag får detta nyhetsbrev